Služby


         


 

      

Advokátní kancelář JUDr. Mgr. Karla Horáka nabízí právní služby ze všech odvětví práva, zastupování před obecnými soudy a Ústavním soudem ČR, orgány státní správy a samosprávy, orgány Policie České republiky, zastupování před mezinárodními soudními institucemi,  právní poradenství advokátům ze zemí Evropské unie k aplikaci českého vnitrostátního práva, jakož i sepis právních rozborů a stanovisek a činnost přednáškovou.

 

 

V oblasti trestního práva

 

-          obhajoba obviněných a obžalovaných v trestním řízení

-          zastupování poškozených v trestním řízení

 

 

V oblasti občanského práva hmotného i procesního

 

-          majetkové spory

-          sousedská práva

-          náhrada škody

-          sepis veškerých smluv

-          vypořádání majetku po rozvodu manželství

-          poradenství při sepisu závětí a jejich úschova

-          sepis návrhů na exekuce

 

 

V oblasti rodinného práva

 

-          rozvody manželství

-          výživné

-          výchova a výživa nezletilých dětí

-          osvojení, poručenství a opatrovnictví

 

 

V oblasti pracovního práva

 

-          sepis pracovních smluv a dohod podle zákoníku práce

-          náhrada škody v pracovním právu

-          výplaty mezd a nárokových částí odměn

 

 

V oblasti správního práva

 

-          přestupková řízení

-          stavební řízení

-          veřejné zakázky

 

 

V oblasti mezinárodního práva

 

-          právní pomoc v případech konzulární nouze v zahraničí

-          zastoupení v řízeních s mezinárodním prvkem

 

 

V oblasti obchodního práva

 

-          zakládání obchodních společností

-          náhrada škody

-          sepis veškerých smluv

-          zápisy ochranných známek

 

 

V jiných oblastech

 

-          úschova listin a peněz

-          obstarávání a vyhledávání důkazů